ईन्टरनेशनल प्लाण्ट प्रोटेक्शन कन्भेन्शन


यो खाद्य तथा कृषि संगठन अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय स्तरको विरुवा स्वस्थता सम्बन्धी संझौता सन् १९५२ मा भएको हो । नेपालले सन् २००६, मे ८ मा ती सम्झौता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । यसले जङ्गली र खेती गरिएका बिरुवामा संक्रामक प्रकारका रोग, कीरा तथा अन्य शत्रुजीवहरुको उपस्थिती र फैलावट अन्तराष्ट्रियस्तरमा रोक्ने कार्यका लागी आवश्यक प्रावधानहरु, बिरुवा संरक्षण, व्यवस्थापन, नीति, नियम, प्रकृया बनाई सहयोग गर्ने कार्य गर्दछ ।
ईन्टरनेशनल प्लाण्ट प्रोटेक्शन कन्भेन्सनबाट जानकारीहरु प्राप्त गर्न र सो सम्बन्धी नेपालमा भएको व्यवस्था बारे जानकारी प्रदान गर्ने नेशनल प्लाण्ट प्रोटेक्सन अर्गनाईजेशन (National Protection Organization/NPPO) लाई फोकस प्वाईन्ट र बाली संरक्षण निर्देशनालयलाई कन्टयाक्ट प्वाईन्ट तोकिएको छ ।