वर्ल्ड अर्गनाईजेशन फर एनिमल हेल्थ


वर्ल्ड अर्गनाईजेशन फर एनिमल हेल्थ (OIE):

यो संस्था Office International Des Epizoties (OIE) बाट नाम परिवर्तन भई हाल World Organization for Animal Health नामाकरण गरिएको छ । WTO को SPS सम्बन्धि संझौतामा SPS Measures लाई विश्‍व व्यापी तवरले सकभर एकरुपता कायम गर्न पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, निर्देशिका र सझाव दिनको लागि IOE ले गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यो सन् १९२४ मा स्थापना भएको एक अन्तराष्ट्रिय स्तरको संस्था हो जसको प्रधान कार्यालय फ्रन्सको राजधानी पेरिसमा अवस्थित छ । जसको मुख्‍य कार्यहरु निम्न बमोजिम छन् :

-       विश्‍वभर पशुरोगको अवस्थाबारे पारदर्शी गराउने ।

-       भेटेरीनरी सम्बन्धी संकलित सूचनाहरु वैज्ञानिक तवरले एकीन गरी प्रवाह गर्ने

-       पशु सम्बन्धी सम्पूर्ण रोग, खाद्य पदार्थहरुमा निश्‍चितता प्रदान गर्न अन्तराष्ट्रिय वैज्ञानिक आधारमा वैद्यानिक मापदण्ड, निर्देशिका र सझाब दिने कार्य गर्ने ।

पशुसेवा विभागले OIE संग समन्वय गरी पशुस्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरुलाई वैज्ञानिकीकरण गर्दै आईरहेको छ । OIE ले तोकेको कार्य गर्नु गराउनु OIE delegates को रुपमा पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकलाई तोकेको छ । यसरी नै पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सूचना संकलन तथा प्रवाह गर्न गराउन Focal Point को रुपमा Veterinary epidemiology का प्रमुखलाई तोकेको छ । यस्तै वन्यजन्तु, माहुरी र माछा सम्बन्धी पनि छुट्टाछुट्टै Focal Point को व्यवस्था गरेको छ ।